Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görüşü

Danışmanların Kaynak Kullanımı

          09.04.2015 tarihinden önce Rektörlüğünüzce görevlendirilmesi uygun görülen, kaynak aktarımı gerçekleştirilmiş  ÖYP araştırma görevlilerinin danışmanlarına ödeme yapılabileceği, Yükseköğretim Kurumlarının ÖYP kapsamında harcama yapabilmesi için ilgili ödeneğin Yürütme Kurul Kararı ile Yükseköğretim Kurumlarına aktarımlarının uygun bulunması ve fiilen bu aktarımın gerçekleşmiş olması gerektiğinden 09.04.2015 tarihinden önce Rektörlüğünüzce görevlendirilmesi uygun görülen fakat kaynak aktarımı henüz gerçekleştirilmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin danışmanlarına ise ödeme yapılamayacağı hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Yayın Tarihi: 11/06/2015
Okunma Sayısı: 4917