ÖYP Başvuru İşlemleri

Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi (ÖYP) kapsamında, 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre, üniversitelerimiz araştırma görevlisi kadrolarına, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen ve Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca yerleştirme yapılacaktır.Söz konusu kadrolar Yükseköğretim Kurulu’nun https://personel.yok.gov.tr/OypDuyuru/  internet sayfasında 19.12.2011 tarihinde ilan edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.